Regeringen vedtager nye regler om online bingo i Danmark

75 ball bingo regler

Siden den 2. juni 2017 har vi vidst, at det danske online bingomarked ville blive liberaliseret. Der har dog været usikkerhed om præcis, hvilke regler, der ville gælde markedet. Dette blev noget tydeligere den 15. december, hvor en bekendtgørelse om onlinebingo blev sendt til høring og efterfølgende godkendt af skatteminister Karsten Lauritzen.

Bekendtgørelsen lempede på flere af de regler, der i øjeblikket gælder online bingo. Dermed bliver det nemmere at udbyde spil på bingo online i Danmark. På Spillemyndighedens hjemmeside kan man læse, at følgende lempelser blev godkendt af Karsten Lauritzen:

 

  • Kravet om 10 sekunders pause i præsentation af numre/symboler ved gevinstudløsende begivenheder bortfalder.
  • Kravet om at plader tidligst kan købes 10 minutter før spillet starter udvides til 30 minutter før spillets start.
  • De tilladte formater på plader udvides med 4 gange 4 felter – ud af 80 numre/symboler.

Derudover blev det præciseret, at et forbud mod at spillere vælger numre eller symboler ikke er til hinder for at de kan vælge plader.

Udover de ændrede regler skal en online spiludbyder stadig leve op til følgende ting for at kunne udbyde spil på bingo:

  • Spilpladen skal bestå af fem gange fem felter og 75 numre eller symboler eller af tre gange ni felter og 90 numre eller symboler
  • Udtrukne numre eller symboler trækkes og præsenteres ét af gangen.
  • Spilleren skal have mulighed for løbende at foretage manuel markering (dupning) af udtrukne numre eller symboler.
    • Præsentationen af udtrukne numre eller symboler sker med minimum 3 sekunders interval
  • Spillet skal afsluttes ved første fuldt markerede spilplade

 

Derfor blev bingomarkedet liberaliseret

En liberalisering af bingomarkedet blev første gang foreslået den anden juni 2017 og vedtaget en uge senere. Med lov nummer 686 blev det definitivt gjort klart, at det danske online bingomarked skulle liberaliseres. Loven blev vedtaget af regeringen, bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, samt partierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Formålet med loven var at kanalisere spillerne fra det uregulerede marked in i et reguleret, dansk marked. Dette ville dels skaffe skatteindtægter til den danske stat, men samtidig også sikre spillerne en dansk beskyttelse.

 

Kom i gang med at spille online bingo

På trods af at det danske online bingomarked først bliver liberaliseret den 1. januar, kan man allerede nu spille online bingo. Det foregår hos Danske Spil Bingo, hvor man er garanteret bingo-action for alle pengene. Her er der en lang række forskellige bingorum, og man kan altid vinde store gevinster.

 

Kom i gang med online bingo her